• sv

Adresshantering Portooptimering

-Portooptimering: 

Med vårt avancerade system för hantering av adressfiler kan vi genom att analysera volymer, geografisk spridning, utdelningsdag etc., hitta den bästa tänkbara lösningen för just ditt utskick. Det är inte ovanligt med portobesparingar upp till 20 % mot standardpriser, men även för dig med eventuellt portoavtal kan besparingen bli betydande.

Vi samarbetar med alla Sveriges utdelare av post och våra kollegor på DRX är även certifierade av Bring Citymail.

-Adresshantering:   

Vi kan hjälpa till med att göra ytterligare besparingar genom att analysera adressernas kvalitet. Vi kan bl.a. matcha bort dubbletter så att ni inte skickar ut fler än nödvändigt och även postnummerrätta felaktiga postnummer så att ni inte riskerar att få utskicket i retur. Vi kan också erbjuda avancerad redigering av databaser, m.m. Har du inte egna adresser men vill nå en viss målgrupp med ditt utskick? Inga problem, vi har verktygen och kunskapen att hjälpa er med det också. Vi förmedlar adresser och med avancerade urvalsvariabler kan vi få ert utskick att nå just de mottagare ni önskar.